Условия за ползване

 

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет магазин hondaparts.bg

Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма АРКО 9 ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Дойран 9А, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201286688 представлявано от Константин Голденберг ,  предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.hondaparts.bg . Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Регистрацията е задължителна за пазаруване в онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер , вин номер и номвер на двигателя на автомобила както  и e-mail адрес.


Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.


Условия за поръчка на стоки

Поръчка

Доставката на стоки от hondaparts.bg става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на hondaparts.bg задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. Hondaparts.bg си запазва правото да не изпълни поръчка ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на hondaparts.bg  е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.hondaparts.bg , е от два до три работни дни. 

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на hondaparts.bg е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка. 

 

Условия и начини на плащане

наложен платеж

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 

Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител hondaparts.bg или куриерска компания. При доставка на стоката клиентът  подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”. При отказ за получаване клиентът е задължен да заплати куриерските разходи направени за доставка на стоката и тези за връщането и при изпращача !

Връщане на стока

 

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина hondaparts.bg в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в Декларация. 

 

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефон +359 886 229 689 и да посочи номера на заявката за покупка на стоката.

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата www.hondaparts.bg . 

 

 За контакт: info@gifterbg.com, тел.:0886 229 689.

 

Със зареждане на hondaparts.bg всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на hondaparts.bg


Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на hondaparts.bg, е собственост на Арко ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на hondaparts.bg, без изричното писмено съгласие на Арко ЕООД . Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от hondaparts.bg за своя лична употреба. 

 

Посещението и разглеждането на hondaparts.bg не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на hondaparts.bg може да се изисква регистрация. hondaparts.bg автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на hondaparts.bg. 

 

Със зареждане на hondaparts.bg, потребителят се съгласява, че Арко ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра hondaparts.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на hondaparts.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.


За да използва услугите на hondaparts.bg, които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на hondaparts.bg. При попълване заявлението за регистрация в hondaparts.bg потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на hondaparts.bg данни. 

 

С регистрацията си на hondaparts.bg, потребителят получава свой персонализиран профил за идентификация в hondaparts.bg. Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от hondaparts.bg. 

 

Всички обявени цени на продуктите са с включен ДДС.

Powered by OpenCart
hondaparts.bg © 2024